-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, maj 26, 2006


Jag ska avslöja en sak. Jag gillar inte Picasso ! (Dock har han en bra sida i denna). Däremot Dali, och Kandinsky som vi ser två saker av här. Eller varför inte humoristen Max Ernst. Här nedan. De är fantastiskt skickliga och nyskapande. Picasso är bara det senare.