-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, april 25, 2006

Så kommer jag med en bokrecension: Nurnberg-rättegången,samtal med vittnen och anklagade. Oerhört intressant och given läsning för alla
som vill försöka begripa nazismen.

LÄNK TILL BOKFÖRLAGET

OCH TILL BOKRECENSION-SIDA

Jag vill också +a för Lars O Lagerqvists
bok om Karl XIV Johan


SAMME MAN PÅ WIKIPEDIA I EN ALLDELES UTMÄRKT ARTIKELPERSONLIGEN TYCKER JAG ATT DENNE KUNG, SOM VI HÄR I ÖREBRO TOG FRAM TILL SVENSKA FOLKET, ÄR BLAND DE BÄSTA VI HAFT. VISSERLIGEN VAR HAN EMOT YTTRANDEFRIHET I MÅNGA FALL... MEN EN STRATEG AV GUDS NÅDE VAR HAN....FÖRSTOD ATT DET SKULLE GÅ ÅT PIPAN MED NAPOLEON, T.EX.
---------------------------------------------------------------------