-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, mars 12, 2006


Jag spår att i framtiden kommer USA att kallas "Den gamla världen". Europa kommer att benämnas "Antiken" och Kina, med omgivning, "Den nya världen". Det blir förstås en renässans, det var ju där papperet och krutet uppfanns...&...Personligen tycker jag att vi måste göra något radikalt här i vår världsdel. Tex, lägga stor kraft på att få EU-arbetet att fungera. Trumma fram en identitets-känsla om man så vill.