-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, mars 30, 2006

En av alla tiders stora gissel är girigheten. Och avundsjukan. Här bredvid finner vi en gestaltande bild av densamma. Det är Gericault i början av 1800-talet som valt detta underliga subjekt. Bäst på konst på nätet är ARTCHIVE "

Portrait of a Woman Suffering from Obsessive Envy"

"Liksom järn som äts upp av rost, förtärs den avundsjuke av sin passion" ....Antisthenes

Och ett talesätt brukar vara "att det inte är pengar som styr världen utan avund"