-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, februari 21, 2006


RYNNINGEVIKEN den allra västligaste delen av HJÄLMAREN

En verklig bonusdag, skönheten i snölandskapet är alltid överaskande på något vis.
Det är en förmån att bo här vid viken och jag har tänkt mig att dokumentera årstiderna här.