-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, februari 02, 2006


I min serie "Det var bättre förr....ibland" presenteras detta som en metod att återupprätta. Förslagsvis en bilaga i Expressen varje vecka.
---&---
Jag ska även starta en serie "Det var sämre förr"
Då man ju tex inte hade TV som på ögonblicket rapporterar om vad som hänt i östra Irak och västra Iran !! Måste ha varit jobbigt !!