-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, februari 10, 2006

Back to Business. Att hoppa-på lilla Danmark och bränna deras flagga etc... Är inte värt att orda mer om, missriktat, det är allt.
---&---
Skulle någon fråga mig om världens trevligaste land skulle det nog bli D. Och öppet för flyktingar har det varit, väldigt många färgade kan intyga det. Det är först nu som (you know who) har börjat gå danskarna på nerverna. Och man har ett Danskt Folkeparti som man inte förtjänar.
---&---
Två häftiga bilder har jag hittat, se fler här POLITIKEN kultur
---&---
Carl Johan De Geer har gjort en fantastisk film, se den!! Finns säkert på många bibliotek?! T.ex Örebro. Ty detta är kultur!