-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, februari 14, 2006

200 meter från min bostad ligger ett ute-fritids och det är en glädje att se och lyssna till dessa morgondagens presumtiva hjältar. Hoppas de kan fortsätta att växa upp i ett sansat och hyggligt balanserat samhälle. ---¤--- Läser att i USA äger sex stora multinationella bolag samtliga 14000 radiostationer, 6000 TV-kanaler, och 80% av tidningarna. Landet är det mest underhållna och minst informerade på jorden !! Enligt Robert F Kennedy... Inget bolag har skyldighet att upplysa allmänheten i svåra frågor. Alla ska dra in pengar till aktieägarna !! Det gör man ju säkrast genom show, glitter och glamour. Och alla dessa infantila, oändliga serier som aldrig når längre än till 13-åringar (mentalt).