-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, januari 27, 2006

Idag är det W A Mozarts födelsedag. Men vi ska här hylla hans mor. Anna Maria.
Hon hade det svårt, första barnet dör vid 6 månaders ålder. Andra barnet efter en vecka. Tredje lever 10 veckor. Så har vi Wolfgangs syster som blir 78 år. Sedan tragik igen, femte barnet lever 3 månader, det sjätte 6 veckor. Så kommer mästaren som sjunde barn, detta på 7 1/2 år. Och Anna Maria håller på att stryka med, några fler födslar blir det inte.
Så nog var det nära att det inte blev någon jubilar