-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, januari 12, 2006

En liten bildberättlse om hur livet som beriden jägare
kunde gestalta sig. Den är nästan lika liten som "Från ax till limpa", kortversionen. Där man först ser ett böljande sädesfält och i
nästa bild ser en pojke stoppa in en smörgås i mun.