-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, december 15, 2005

I en varningstext för överdrivet supande 1754 står hur mycket man ansåg vara passande för en måttlighetssupare:
"en god sup på morgonen för att rensa den slemfulla magen, en på frukosten, en lite före middagen, att uppväcka matlust, en på fisken, en på eftermiddagen, en före aftonmåltiden, och en efter, s.k. nattsup."
Själv nöjer jag mig med en Konsum-öl per kväll