-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, december 04, 2005

Det finns något för alla här i världen... Själv håller jag mig strikt till höger och vänster-prasslar inte, lite ovanligt i dessa perverterade tider.