-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, november 18, 2005


Ännu en bild från igår. 12 ggr zoom och utan stativ. Det är tacksamt med Hjälmarsberg i bakgrunden . En kontrast till det naturbruna.