-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, november 26, 2005

Hästen förr och nu kan vi kalla detta. Till höger Alfred Stieglitz fina bild från 1892 kallad "The Terminal" New York.


Och så har vi sporthäst och människa,
här inte alldeles kontanta och i balans......
Sverige har bra många fler hästar idag än för trettio år sedan. Cirka 250,000 mot 75,000 i början på 70talet