-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, november 17, 2005


En bild på Rynningeviken denna strålande frostkalla dag. Kl 15 är en bra tid för foto så här års.