-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, november 23, 2005Det till vänster kallar jag "mod" och det är nog just vad vi behöver i dessa ytliga tider. Att följa sin inre röst.
........................
..................Till höger ett av livets märkligheter.