-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, november 30, 2005


Chardin
Passar min sinne idag. Jag har avnjutit konsert på Musikhögkolan. Det var sångarlinjen,
så vackert och romantiskt och vemodigt.
Schubert, ack ja, min tröst i många år av sjukdom