-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, oktober 26, 2005


Musiken är min stora tröst. Och konsten, här har Klimt förenat detta. Som exempel på musikens stora betydelse kan jag nämna att jag bytt Lennart i mitt namn till Sebastian. Bach är non plus ultra för mig.
...............
Gustav Klimt gillar jag, det är symbolism och modernism och jugend och allt möjligt i hans måleri. Levde (1862-1918)