-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, oktober 07, 2005

Inte svår, inte lätt, ,tiden och livet komplettTyvärr har tungsinnet lag sig över mig, som ett flor, Ferlin säger: av ständig oro för stort och smått / jag ble v allt mera en igelkott. Gott folk som klampar min väg förbi, de viskar allt ofta om hysteri, gott folk må tala vad helst dom vill, mig kryper ingen för nära till...Ty jag har en fullgod repretoir av trix och konster till självförsvar.... Nu är det CDF bilder och kanske Corot Det här gäller der ungefär