-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, september 13, 2005


Ska det här vara roligt det?? Kalle dussin som råkat i sådant bakvatten. Och nu detta...det är för mycket för oss rojalister.För visst är det här med presidenter bara demokratiskt larv.USA, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, etc


Nu tar jag en paus. Sitt kvar vid datorerna. Ni behåller Er plats i kön.