-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, september 25, 2005

Dålig bild, med fickkamera, men märren till vänster var en trevlig bekanskap. Helt lugn att rida och eftersom det är en travare så la hon iväg något otroligt i sin gångart. Till höger ett klassigt halvblod.

NÅGRA TIPS: EARTH GOOGLE (bredband krävs), nog är det fantastiskt att zooma in sig från rymden till sin lilla stuga. Men de som bor ensligt bör nog se upp i fortsättningen. Det kommer aldrig mer vara några mystiska figurer som snokar runt...... Det går lika bra att sitta hemma vi datorn och kolla förutsättningarna.

Låt mig även +a för MARTIN KLASCH lysande urval av udda grejer. Cool stuff.