-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, augusti 28, 2005


Här en bild som alla örebroare känner igen, men som inte många har sett på nära håll. Hur vackert och utsmyckat det är !!! Mitt leicaobjektiv har gjort ett bra jobb.

Centralpalatset
Här också en länk till Mitt Nerike