-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, juli 28, 2005


Andra tider !! 1948, då kanske anspråken var mindre
men livslusten större !?