-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, juni 12, 2005

I förgrunden ruin av gamla smedjan. Runda tornet är beredskapsförråd. Så kraftverket, den enda nu fungerande produktion R har.