-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, juni 15, 2005

Det här stötte jag på en dag uppe bland bergen. Månne det är ulven som varit framme och fixat en fjolåring ? Några älgar och en mycket vacker räv + min egen lilla bäver, fick man se.... Bävern, som ska vara ett så skyggt djur, blev jag riktig du och bror med.