-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, april 17, 2005

Åter en Bach-föreställning av Ulf Samuelsson i OP-kyrkan. Att så många gillar Bach !!? Hela långskeppet + tvärskeppet fullt. Många främmande satt längst fram, med viktiga miner. Kännare, docenter, kantorer, lockade ut ur sina hålor och studiekammare, kanske.

För mig tog det 20 år att komma fram till Johann Sebastian. Jag trodde länge att Mozart var den store, obestridlige mästaren. Vilket nästan alla obevandrade i klassiska-musiken gör. Bland kännarna är det nog Bach, som gäller. Sedan ofta Beethoven, där jag instämmer. Jag hade även en lång Schubert-period. Men han blev ju döder så fort, 1797-1828, 31 år, vad hinner man på det. Inte skriva mogna verk, i alla fall, som Beethovens sena kvartetter. Och han var heller inget underbarn som turnerade runt, typ Mozart. De facto, motarbetades Schubert av fadern, skolläraren