-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

torsdag, april 07, 2005

Red cabbage and leaves 1933. Madame är föregångare till nutidens reklam. Och hon jobbade mycket med starka färger och kontraster. Det ser ni själva, förstås.