-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, april 15, 2005

Nu ska talibanerna här bredvid hålla stor konferens. Sorgligt att säga. Dessa Sverigs Talibaner har mutat in området "politik, arbetsliv, näringsliv och utbildning" i samma svär som "tro och bön".