-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, mars 28, 2005

Jag är benägen att hålla med/följa med... Men så har jag hört Koltraster vässa stämman, och tvekar nu.