-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, mars 16, 2005

Den här bilden tog jag den 7/1 05. Då det var ett förunderligt ljus, som det kan vara ibland på vintern och i +grader.