-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, februari 18, 2005

Våren kommer snart !?

Jag får göra som vårfloden. Börja om. Jag har ändå en sjöfågel-natur i mig. Att skaka av sig vattnet och kliva upp på land.

Ferlin började en dikt så här: Av ständig oro för stort och smått
jag blev allt mera en igelkott