-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

lördag, januari 08, 2005


Percival, cést moi, sökande Graal,
risken för upptäckt är nog minimal Posted by Hello