-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, januari 28, 2005

Läser om partisaner som stred mot Sovjet i Baltikum. Dessa damer blev dock inte gamla. Gerilla-krig, funkar än idag, emellertid. I Irak, ser man det. I Vietnam, såg man det.
Jag är en fridsam man, men sin utbildning kommer man inte ifrån... När jag går i markerna så tänker jag ibland på hur lämpliga de kan vara för strid. Med jägargrupp, förstås.