-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, december 20, 2004


Nog är stan vacker. Men folket är tråkigt !! Här en bild som är typisk för mitt synsätt. Ska det vara människor med, ska det vara i periferin. Posted by Hello