-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, november 08, 2004

Föredrag, och uppläsning av H C Andersen saga. Läses på 1040 st olika bibliotek Norden runt.
Udden hos oss. Och så läste Finn Poulsen en grej på gammeldanska. Bra stämning, kura skymning, som vanligt en kvinna som höll i det.


Så en bild igen, på Benny Andersson´s häst. Som galdde oss så mycket i somras.

Åter vill jag +a för blogger, DET ÄR LÄTT