-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, oktober 15, 2004

Hästar Jobb Musik

Hästen har fått mig på ryggen igen. Först anfaller han mig i hagen men sedan han fått ett knytnävsslag i skallen, är han foglig. Jobbet är all-right
men ganska krävande. Musikhögskolan!!! Oj vilka fina lokaler ! Stamställe.