-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, juni 14, 2004

Junilistan

jag har jobbat lite för denna. Kul att det gick så bra. Gillar Lars Wohlin. När det står fd. före något så brukar de ofta tordas säga sanningen. fd riksbankschef, fd VD Stadshypotek.LITEN HEMSIDA