-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, april 02, 2004

Av ständig oro för stort och smått, jag blev alltmera en igelkott

Rädd för att tappa taget om staden, folket, tiden. Italien var underbart, trodde inte det !!