-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, september 24, 2003

Underhåll av sida

Livstecken. Det är mycket nu. Rider, tränar, kultiverar. Småspel. Ingen framgång.