-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, juni 18, 2003

Sista timman före sommarlovet. Ska jag jubla !? Måste säga att både AF och Datorteket varit tillmötesgående och juste. Det finns hopp för en gammal outsider. Och vilken vilja att lära många har (kvar). Det här var kul !! MIN E-MAIL = usundell@email.it