-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, juni 18, 2003

Idag är det sista dagen och vemodet smyger sig på. Värre för dom som inte gått färdigt och måste sluta i förtid nästa vecka. Finito absoluto, på hela verksamheten i denna formen. Inriktning på "utomjordiska" sökande, eller om det var "utomnordiska".