-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, maj 07, 2003

Excel-lektion hela fm. Mycket har jag lärt. Vilket program !! Svårt med koncentrationen. Ack ja. Ålder och dekadens. Det senare kan man ju justera något.