-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

måndag, april 07, 2003

Idg har faktiskt en mycket bra service vad det gäller tester och info

Idg-förlag