-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, april 22, 2003

Då är det tisdag efter påsk och vår herre Jesus har lidit färdigt för den här gången. Han har även uppstått till himlen, därifrån han envist vägrar komma tillbaka.
Träffa Dr. Per idag, min vikt går ned och roligt är det inte att se ut som en belsen-fånge. Ska göra Wordprov i övermorgon och tränar inför detta. Kämpar förtvivlat mot köpimpuler för en ny kamera. Canon G3, Olympus 5050Z eller Fuji 700. Den senares CCD-teknik verkar överlägsen.