-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, april 04, 2003

Började på Datorteket vecka 13. De har bra resurser och utb är ganska fri (under ansvar)
Låt oss se vad detta bli en bit fram i maj