-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

onsdag, april 09, 2003

Aldrig trodde jag att man skulle hamna vid skolbänken igen, skåp med hänglås och sån´t
Tiderna förändras. Men den som inte lär sig IT är oansvarig enligt min mening. Det löjligaste i den vägen uttalade en kamrat som kallade sig data
dyslektiker