-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

söndag, mars 09, 2003

Idag återupptar jag detta skrivande. En lång vinter är snart till ända. Trivs ej då det är lägre än 10 grader. I sth förra helgen. 6000 kr in igår.