-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

fredag, augusti 23, 2002

Välkommen till Uffe S´s sida om Kultur och Historia
Ditt liv ska kunna ligga till grund för en allmän lagstiftningSäger Kant och jag
Vi börjar lätt med: PANTA REI, allting flyter. Här i Sverige svett, längre ned i Europa hus. Heraclitus håller än, man kan icke nedstiga i samma flod två gånger. Vi flyter på till det ändlösa stupet. Ett evigt dånande Niagara. I kosmos.