-----Från verkligheten och fantasin-----

-----Från verkligheten och fantasin-----
Från idévärlden. Den egentligt sanna, som ligger bortom tid och rum(enligt Platon) Och från verkligheten. Den flyktiga!!

tisdag, augusti 27, 2002

Läs gärna Ove Allansson " I Överockens kölvatten", non plus ultra om sjömanskap